Studijski programi prve stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dodiplomski študij

Oddelek za umetnostno zgodovino na prvi stopnji študija izvaja dva programa: enopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina in dvopredmetni študijski program Umetnostna zgodovina.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.