Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT

Radovi sa konferencije i radionica projekta BIHERIT

Urednik:
Predrag Novaković, Ivana Pandžić, Zrinka Mileusnić

U ovoj publikaciji donosimo radove koji su bili
\
predstavljeni na tri radionice i na završnoj regionalnoj konferenciji projekta
\
BIHERIT (Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina) Prvo
\
poglavlje posvećeno je kurikularnim i studijskim vidicima nastave arheologije
\
odnosno baštinskih disciplina u susjednim zemljama. Drugo poglavlje namijenjeno
\
je baštinskim vidicima i praksama. Ti vidici su po našem mišljenju ključni za
\
razvoj svih akademskih disciplina koje se neposredno ili posredno bave
\
baštinom, jer upravo refleksija baštine i u širem društvenom kontekstu
\
omogućava relevantnost akademskim disciplinama koje ju proučavaju.

\

\

Treće poglavlje nazvali smo “Tehnologije” i u njemu su
\
predstavljena tri kraća rada doktorskih i magistarskih studenata. Sva tri rada
\
jasno pokazuju jedan od glavnih pravaca budućeg razvoja arheologije i baštinskih
\
nauka – u sposobnosti svladavanja novih tehnologija i komunikacije sa javnošću.
\
Publikaciju završavamo četvrtim blokom u kojemu su sakupljeni studentski radovi
\
na konferenciji i radionicama. Ti skupovi su bili za najmlađu generaciju
\
budućih arheologa i historičara u BiH jedna od rijetkih prilika da u javnim
\
nastupima predstave rezultate svog rada.

Leto izida: 2014

Št. strani: 198

Tip vezave: elektronska izdaja

ISBN: 978-961-237-721-2

Redna cena: 0,00 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
5700

publications

230

authors