Studijski programi prve stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dvopredmetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina

Content

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskih dvopredmetnih univerzitetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh disciplin. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin, so diplomanti usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in tako tudi z drugimi področji. Transfer znanja iz enega področja na drugega spodbuja fleksibilno uporabo pridobljenih znanj v različnih situacijah. Dvopredmetnost pospešuje sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanja, metodologije, razumevanja strokovnih metod, pristopov in procesov. Cilj dvopredmetnih programov je usposobiti diplomant/ke za nove kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov predmetno specifičnega znanja. Širši družbeni interes dvopredmetnih programov je povečanje zaposljivosti diplomantov, kar sledi iz njihovega obvladovanja oz. poznavanja dveh strokovnih področij; usmerjenost v interdisciplinarno reševanje problemov zvišuje njihove možnosti na trgu dela.

Diplomant navedenega študijskega programa pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To mu omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je poleg tega posebej usposobljen za poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Študijski program usposablja za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu, pa tudi v protokolu (vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije).

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5 letni
Introduction to Art History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 20
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Modern and Contemporary Art in Slovenia I 60 0 0 0 5 letni
Medieval Art in Slovenia II 60 0 0 0 5 zimski
Modern and Contemporary Art in Western Europe I 60 0 0 0 5 zimski
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5 zimski
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5 letni
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5 letni
2. Year P S V D KT Semester
Introductory Seminar in Slovene Art History 0 0 30 0 3 letni
Fieldwork and Excursions I 0 0 30 0 3 zimski
Fieldwork and Excursions II 0 0 30 0 3 letni
Introduction to Slovene Art History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 8
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Slovene Art from 1800 to the Present 60 0 0 0 5 letni
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5 letni
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Introductory Seminar to General Art History I 0 0 30 0 3 zimski
Introductory Seminar to General Art History II 0 0 30 0 3 zimski
3. Year P S V D KT Semester
The Art System and Exhibiting Contemporary Art 30 30 0 0 5 zimski
B.A. final seminar paper 0 0 0 20 5 letni
Elective subjects 1 15
Elective subjects 2 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Photography and Media of Contemporary Art 60 0 0 0 5 zimski
Conservation Work 30 30 0 0 5 letni
Museology 30 30 0 0 5 zimski
History of Aestethics 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Modern and Contemporary Art in Slovenia I 60 0 0 0 5 letni
Slovene Art from 1800 to the Present 60 0 0 0 5 letni
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5 letni
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5 letni
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5 letni

Staff