Studijski programi prve stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Enopredmetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina

Content

Diplomant študijskega programa pridobi znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To mu omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Diplomant je poleg tega posebej usposobljen za poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel.

Z osvojenim znanjem je diplomant študijskega programa usposobljen za opravljanje specifičnih nalog v muzejih, galerijah in podobnih kulturnih ustanovah ter zavodih za varstvo kulturne dediščine (dokumentalistika in arhivistika, muzejska oz. galerijska pedagogika). Študijski program usposablja tudi za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu, pa tudi v protokolu (vodenje delegacij, predstavitve umetnostnih spomenikov Slovenije).

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Latin I 0 0 45 0 4 zimski
Latin II 0 0 45 0 4 letni
Introductory Seminar in Slovene Art History 0 0 30 0 3 letni
Modern and Contemporary Art in Slovenia I 60 0 0 0 5 letni
Medieval Art in Slovenia II 60 0 0 0 5 zimski
Fieldwork and Excursions I 0 0 30 0 3 zimski
Fieldwork and Excursions II 0 0 30 0 3 letni
Modern and Contemporary Art in Western Europe I 60 0 0 0 5 zimski
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5 zimski
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5 letni
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe I 60 0 0 0 5 letni
Introduction to Iconography 60 0 0 0 5 letni
Introduction to Art History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Introductory Seminar to General Art History I 0 0 30 0 3 zimski
Introductory Seminar to General Art History II 0 0 30 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Latin III 0 0 45 0 4 zimski
Latin IV 0 0 45 0 4 letni
Introductory Seminar in Iconography 0 0 30 0 3 zimski
Introductory Seminar in Slovene Art from 1800 to the Present 0 0 30 0 3 letni
Slovene Art from 1800 to the Present 60 0 0 0 5 letni
Medieval Art in Slovenia II 60 0 0 0 5 zimski
Fieldwork and Excursions III 0 0 30 0 3 zimski
Fieldwork and Excursions IV 0 0 30 0 3 letni
Modern and Contemporary Art in Western Europe I 60 0 0 0 5 zimski
Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe I 60 0 0 0 5 zimski
Art and Architecture of the Ancient World I 60 0 0 0 5 letni
Art of Early and High Middle Ages in Western Europe II 60 0 0 0 5 letni
Introduction to Slovene Art History 60 0 0 0 5 zimski
Outside elective subjects 5
3. Year P S V D KT Semester
Photography and Media of Contemporary Art 60 0 0 0 5 zimski
Conservation Work 30 30 0 0 5 letni
Museology 30 30 0 0 5 zimski
Artistic Techniques and Restoration 30 0 0 0 3 letni
The Art System and Exhibiting Contemporary Art 30 30 0 0 5 zimski
History of Aestethics 60 0 0 0 5 letni
Outside elective subjects 25

Staff