Studijski programi druge stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina

Content

Študijski program (prvič razpisan v letu 2016/17) študentke in študente usposablja za delo v pedagoškem procesu na srednješolski in osnovnošolski ravni ter za izvajanje priprav na maturo, tako da bodo v skladu z veljavnim kurikulumom predmet umetnostna zgodovina oz. likovna umetnost samostojno načrtovali, organizirali in izvajali s ciljem, da dosežejo predpisane standarde. Diplomantke in diplomanti bodo tako s svojim pedagoškim delom tvorno prispevali k osvajanju in širjenju znanja o umetnostnih dosežkih iz slovenskega okolja, s čimer bodo prispevali k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete ter tako pomembno vplivali na oblikovanje širokih humanističnih temeljev, potrebnih za celovit in vsestranski gospodarski, družbeni in kulturni razvoj, hkrati pa ustvarjali komparativna znanja s področja umetnostne zgodovine (in širše gledano umetnostnega dogajanja).

Študijski program se vertikalno povezuje s prvostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina - enopredmetna in Umetnostna zgodovina - dvopredmetna ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete. Horizontalno se študijski program povezuje z drugostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina – enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna. Znotraj študijskega programa je preko izbirnih predmetov omogočeno tudi povezovanje z drugimi študijskimi programi Filozofske fakultete in nekaterih drugih fakultet, s svojo dvopredmetno strukturo pa se program seveda povezuje z drugimi akreditiranimi študijskimi programi Filozofske fakultete.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactics of History of Art I 0 0 60 0 4 zimski
Didactics of History of Art II 0 0 60 0 4 letni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 2
Elective subjects 2 4
Elective subjects 3 5
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didactics of History of Art I 0 0 60 0 4 zimski
Didactics of History of Art II 0 0 60 0 4 letni
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 4 6
Elective subjects 5 5
Elective subjects 6 4
Elective subjects 7 2
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Special Topics in Museology 40 20 0 0 5 letni
Special topics in Modern and Contemporary Art in Slovenia 60 0 0 0 5 letni
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Seminar in Medieval Art in Slovenia 0 60 0 0 6 letni
Seminar in Medieval and Modern Art in Slovenia 0 60 0 0 6 letni
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6 zimski
Seminar in Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe 0 60 0 0 6 zimski
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Special Topics in Museology 40 20 0 0 5 letni
Special topics in Modern and Contemporary Art in Slovenia 60 0 0 0 5 letni
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 7 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
2. Year P S V D KT Semester
Masters dissertation 0 0 0 20 9 letni
Teaching Practice for Art History Teachers 0 0 0 0 7 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 5
Elective subjects 3 6
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Elective subjects 4 6
Elective subjects 5 5
Elective subjects 6 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Greek Ethics 30 0 0 0 3
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Cultural Hermeneutics 0 0 0 0 3
Logic and Argumentation 0 0 0 0 3
Bases of Philosophy and Humanities 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Special topics in Medieval Art in Slovenia 60 0 0 0 5 zimski
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6 zimski
Seminar in Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe 0 60 0 0 6 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6 zimski
Seminar in Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe 0 60 0 0 6 zimski
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Special topics in Medieval Art in Slovenia 60 0 0 0 5 zimski
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Greek Ethics 30 0 0 0 3
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Cultural Hermeneutics 0 0 0 0 3
Logic and Argumentation 0 0 0 0 3
Bases of Philosophy and Humanities 30 0 0 0 3 zimski

Staff