Studijski programi druge stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Dvopredmetni študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina

Content

Študijski program študentke in študente usposablja za delo v javnih in zasebnih kulturnih ustanovah, kjer bodo samostojno načrtovali, organizirali in vodili znanstvenoraziskovalno delo bodisi na matičnem področju umetnostne zgodovine bodisi na širšem interdisciplinarnem področju humanistike. Diplomantke in diplomanti bodo tako s svojim strokovnim delom tvorno prispevali k oblikovanju in ohranjanju slovenske kulturne identitete, s čimer bodo imeli pomembno vlogo pri oblikovanju pogojev za splošni gospodarski, družbeni in kulturni razvoj.

Študijski program se vertikalno povezuje z prvostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina - enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna ter tretjestopenjskim doktorskim programom Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete. Horizontalno se študijski program povezuje z drugostopenjskima študijskima programoma Umetnostna zgodovina – enopredmetna in Umetnostna zgodovina – dvopredmetna pedagoška. Znotraj študijskega programa je preko izbirnih predmetov omogočeno tudi povezovanje z drugimi študijskimi programi Filozofske fakultete in nekaterih drugih fakultet, s svojo dvodisciplinarno strukturo pa se program seveda povezuje z drugimi akreditiranimi študijskimi programi Filozofske fakultete.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 10
Elective subjects 3 6
Outside elective subjects 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Special Topics in Museology 40 20 0 0 5 letni
Special topics in Modern and Contemporary Art in Slovenia 60 0 0 0 5 letni
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5 letni
Fieldwork and excursions I 0 0 60 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Special topics in Medieval Art in Slovenia 60 0 0 0 5 zimski
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5 zimski
Exercises in Modern Art I 0 0 60 0 5 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Seminar in Medieval Art in Slovenia 0 60 0 0 6 letni
Seminar in Medieval and Modern Art in Slovenia 0 60 0 0 6 letni
2. Year P S V D KT Semester
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 6
Outside elective subjects 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Special topics in Medieval Art in Slovenia 60 0 0 0 5 zimski
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6 zimski
Seminar in Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe 0 60 0 0 6 zimski

Staff