Studijski programi druge stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Enopredmetni študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina

Content

Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku študenta usposobi za raziskovanje samostojnih umetnostnozgodovinskih problemov, samostojno delo v muzejskih institucijah, likovnih galerijah in drugih kulturnih ustanovah ter za samostojno delo v zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine in podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem in varovanjem umetnostnih oz. kulturnih spomenikov.

V okviru študijskega programa študent poglablja svoje znanje o umetnostnozgodovinskih metodah in teorijah. S kritičnim branjem in uporabo virov ter strokovne literature, z neposrednim pristopom do umetnostnih spomenikov v zbirkah in na terenu razvija veščine, potrebne za samostojno znanstveno-raziskovalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku..

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
German for Art Historians I 0 0 45 0 4 zimski
German for Art Historians II 0 0 45 0 4 letni
Contemporary Theory and Methods in Art History 60 0 0 0 5 zimski
Fieldwork and excursions I 0 0 60 0 5 letni
Exercises in Modern Art I 0 0 60 0 5 letni
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 6
Elective subjects 3 5
Elective subjects 4 6
Outside elective subjects 15
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Special Topics in Museology 40 20 0 0 5 letni
Special topics in Modern and Contemporary Art in Slovenia 60 0 0 0 5 letni
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Seminar in Medieval Art in Slovenia 0 60 0 0 6 letni
Seminar in Medieval and Modern Art in Slovenia 0 60 0 0 6 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Special topics in Medieval Art in Slovenia 60 0 0 0 5 zimski
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Seminar in Classical Art 0 60 0 0 6 zimski
Seminar in Late Medieval and Renaissance Art in Western Europe 0 60 0 0 6 zimski
2. Year P S V D KT Semester
German for Art Historians III 0 0 60 0 5 zimski
Professional placement 0 0 0 80 5 letni
Fieldwork and excursions II 0 0 60 0 5 letni
Exercises in Modern Art II 0 0 60 0 5 zimski
Elective subjects 1 5
Elective subjects 2 5
Outside elective subjects 15
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Special Topics in Museology 40 20 0 0 5 letni
Special topics in Modern and Contemporary Art in Slovenia 60 0 0 0 5 letni
Art of the Early and High Middle Ages in Western Europe - Selected chapters 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Special topics in Medieval Art in Slovenia 60 0 0 0 5 zimski
Special Topics in Classical Art 60 0 0 0 5 zimski

Staff