Studijski programi druge stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Enopredmetni študijski program druge stopnje Umetnostna zgodovina

Vsebine

Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku študenta usposobi za raziskovanje samostojnih umetnostnozgodovinskih problemov, samostojno delo v muzejskih institucijah, likovnih galerijah in drugih kulturnih ustanovah ter za samostojno delo v zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine in podobnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem in varovanjem umetnostnih oz. kulturnih spomenikov.

V okviru študijskega programa študent poglablja svoje znanje o umetnostnozgodovinskih metodah in teorijah. S kritičnim branjem in uporabo virov ter strokovne literature, z neposrednim pristopom do umetnostnih spomenikov v zbirkah in na terenu razvija veščine, potrebne za samostojno znanstveno-raziskovalno delo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku..

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje I 0 0 45 0 4 zimski
Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje II 0 0 45 0 4 letni
Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Terenske vaje I 0 0 60 0 5 letni
Vaje iz moderne umetnosti I 0 0 60 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Zunanji izbirni predmeti 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka 60 0 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka 0 60 0 0 6 letni
Seminar iz slovenske umetnosti srednjega veka in novega veka * 0 60 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Seminar iz umetnosti starega veka 0 60 0 0 6 zimski
Seminar iz zahodnoevropske umetnosti poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka 0 60 0 0 6 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Nemški jezik za umetnostne zgodovinarje III 0 0 60 0 5 zimski
Strokovna praksa 0 0 0 80 5 letni
Terenske vaje II 0 0 60 0 5 letni
Vaje iz moderne umetnosti II 0 0 60 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 15
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz muzeologije 40 20 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti novega veka 60 0 0 0 5 letni
Izbrana poglavja iz zahodnoevropske umetnosti zgodnjega in visokega srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbrana poglavja iz slovenske umetnosti srednjega veka 60 0 0 0 5 zimski
Izbrana poglavja iz umetnosti starega veka 60 0 0 0 5 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka