Stara cerkvena slovanščina – Glasoslovje

Stara cerkvena slovanščina – Glasoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda

Glasovni sistem stare cerkvene slovanščine. Vokalni in konzonantni sistem stare cerkvene slovanščine. Fonetični pojavi v praslovanščini in stari cerkveni slovanščini. Primerjava razvoja glasov v sodobnih slovanskih jezikih. Pregled glasoslovnih zakonitosti v posameznih južnoslovanskih redakcijah.

Temeljna literatura:
Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. 13–84.
Diels, P.: Altkirchenslavische Grammatik I-II. Heidelberg 1963. 54–147.
Haburgaev, G. A.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 1974. 87-159.
Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984. 33–69.

Priporočljiva literatura:
Đorđić, P.: Staroslavenski jezik. Matica srpska 1975. 40–85.
Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. 71–112.
Nikolić, S.: Staroslavenski jezik. I: Pravopis, glasovi, oblici. Beograd 1978. 43–108.
Remnjova, M. L.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 2004. 70-165.
Stanislav, J.: Starosloviensky jazyk. Bratislava I-1978. 285–370.

Čitanke:
Hamm, J.: Staroslovenska čitanka. Zagreb 1960. 160 str.
Nikolić, S.: Staroslovenski jezik II. Primeri sa rečnikom. Beograd 1971. 115 str.
Weingart, M. / Kurz, J.: Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského. Praha 1949. 237 str.

Teksti:
Izbrana besedila iz starocerkvenoslovanskih spomenikov.