Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 2

Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, prof. dr. Stefanija Leon

• Institucionalno glasbeno življenje na Slovenskem v 20. in 21. stoletju.
• Zgodovina glasbene estetike na Slovenskem po 1900.
• Glasbena ustvarjalnost, poustvarjalnost in glasbena publicistika na Slovenskem do konca prve svetovne vojne.
• Glasbena ustvarjalnost, poustvarjalnost in misel o glasbi med obema vojnama.
• Glasbena ustvarjalnost, poustvarjalnost in mediji 1945–1991.
• Glasbena pokrajina v Sloveniji po letu 1991.

• D. Cvetko, Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem, zv. 1-3, Ljubljna 1958-60.
• D. Cvetko, Slovenska glasba v evropskem prostoru, Ljubljana 1991.
• N. O'Loughlin, Novejša glasba v Sloveniji: Osebnosti in razvoj, Ljubljana 2000.
• L. Stefanija, Kratka zgodovina slovenske glasbe po 1918. Ljubljana: Filozofska fakulteta. http://muzikologija.ff.uni-lj.si/sgd/kratka-zgodovina-slovenske-glasbe-…
• Muzikološki zbornik (ISSN: 0580-373X), De musica disserenda (ISSN 1854-3405)