Oddelek za umetnostno zgodovino

Urnik in začetki predavanj v zimskem semestru

 

doc. dr. Gašper Cerkovnik bo s Proseminarjem iz ikonografije začel 4. oktobra 2021; z uvodnim srečanjem za Terenske vaje I za dvopredmetno smer začne v ponedeljek, 4. 10. ob 18:45 v 343, z uvodnim srečanjem za Terenske vaje I za enopredmetno smer pa v četrtek, 7. 10. ob 13:50 v 343.

Asist. Marjana Dolšina Delač Proseminar iz obče umetnostne zgodovine I in II: uvodno srečanje v četrtek, 7. oktobra 2021, ob 8.50 (I) in ob 10.30 (II); Vaje iz moderne umetnosti II: uvodno srečanje v ponedeljek, 11. oktobra 2021 ob 18.50.

lekt. Breda Čop Z latinščino bomo začeli v ponedeljek, 4. oktobra 2021, po urniku. Študenti prvega letnika bodo (samo) ta ponedeljek vsi skupaj, pri tej prvi uri bomo določili dve skupini, zato naj se je res vsi udeležijo.

lekt. dr. Mateja Gaber z Nemščino III začne v četrtek 14. oktobra 2021.

red. prof. dr. Tine Germ –Umetnost poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II 4.10.2021 Seminar 6.10.2021

doc. dr. Stanko Kokole bo začel s predavanji iz Izbranih poglavij iz umetnosti starega veka v petek, 8. oktobra 2021, s Seminarjem iz umetnosti starega veka pa v torek, 5. oktobra 2021.

doc. dr. Katja Mahnič : Uvod v občo umetnostno zgodovino: ponedeljek, 11.10.2021; Muzeologija: v torek, 12.10.2021

doc. dr. Renata Novak Klemenčič bo z uvodnim srečanjem za Terenske vaje III na 1. stopnji začela bo javljeno

lekt. Saša Podgoršek bo z Nemškim jezikom za umetnostne zgodovinarje I začela 6. 10. 2021

red. prof. dr. Samo Štefanac – Slovenska um. v sr. veku, sreda, 6.10.2021, Izbrana poglavja torek, 5. 10. 2021.

Asist. Mag. Irena Šterman začne z Didaktiko umetnostne zgodovine I – 5. 10. 2021

doc. dr. Rebeka Vidrih: sreda, 6.10.21, 15.30: Fotografija in mediji sodobne umetnosti; četrtek, 7.10.21, 16.20: Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II; petek, 8.10.21, 13.00: Sodobne teorije in metode umetnostne zgodovine

izr. prof. dr. Beti Žerovc – začne s predavanji pri predmetu Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti – 4. 10. 2021;  s Slovensko umetnostjo novega veka pa prav tako – 4. 10. 2021.

zimski%20semester%202021-2022%20oglasna_0.pdf

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Contemporary Urban Folklore

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of office hour with prof. dr. Mirjam Mencej

Department of Library and Information Science and Book Studies

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

The Central Humanities Library

Introduction to CHL FF (OHK FF) and COBISS+ for Foreign Students

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

The beginning of 'Anthropology of Complex Systems' Seminar

Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome Day - Exchange Students ONLY

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of office hour with prof. Muršič

Faculty of Arts

RVT Condition

Faculty of Arts

RVT Condition