Oddelek za umetnostno zgodovino

Informacije za bodoče študente in študentke

Umetnostna zgodovina proučuje zgodovino različnih področij likovne umetnosti vseh obdobij. Je historična veda, ki zahteva dobro poznavanje časa, v katerem so likovna dela nastala, njihovo natančno likovno in vsebinsko analizo in poznavanje zgodovine raziskav.

Poznavanje zgodovine likovne umetnosti omogoča boljše razumevanje preteklosti.

Likovna kritika sodobnih umetnostnih praks omogoča boljše razumevanje današnje družbe.

Študij umetnostne zgodovine daje široko humanistično izobrazbo in prispeva h kritičnemu opazovanju in mišljenju, kar omogoča nadaljnji študij na različnih področjih in zaposlitev v najrazličnejših poklicih.

Umetnostna zgodovina v okviru interpretacije preteklih in sedanjih umetnostnih del zahteva tudi ustvarjalnost.

Diplomant je usposobljen za opravljanje nekaterih specifičnih nalog v muzejih, galerijah in podobnih kulturnih ustanovah ter zavodih za varstvo kulturne dediščine ter za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov. Diplomanti se zaposlujejo tudi v turizmu, v protokolu in v kulturnih in umetniških uredništvih različnih medijev in založb.

Za vse srednješolce in gimnazijce, ki razmišljajo o vpisu na študij umetnostne zgodovine na našem oddelku, organiziramo dan odprtih vrat.

Dan odprtih vrat poteka v prostorih oddelka (3. nadstropje levo, predavalnica 343) in v okolici Filozofske fakultete. V okviru pripravljenega programa udeležencem predstavimo študij in življenje na oddelku (predavanja, seminarsko delo, terenski ogled, možnost vključevanja v študentske projekte) na voljo pa smo jim tudi z odgovori na morebitna vprašanja

V okviru organiziranih informativnih dni vsako leto pripravimo tudi tri informativne predstavitve, kjer gimnazijci in srednješolci, ki razmišljate o študiju umetnostne zgodovine, dobite najpomembnejše podatke o študijskih programih, študiju in zaposlitvenih možnostih.

Dvopredmetni dodiplomski študij umetnostne zgodovine in španskega jezika in književnosti mi je dal izredno širino in trdno osnovo, ki sem jo lahko dodatno nadgradila z vpisom na doktorski študij umetnostne zgodovine in zaposlitvijo na mestu raziskovalke na Oddelku za umetnostno zgodovino. Teoretično znanje in visoka znanstvena merila ob zaposlitvi v Narodni galeriji lahko prenašam tudi v prakso pri pripravljanju razstav in preučevanju umetnin. Poleg znanja in veščin pa sem pridobila predvsem izjemne sodelavce in trdna prijateljstva, ki bodo ostala celo življenje.

dr. Katra Meke, diplomantka umetnostne zgodovine in španskega jezika in književnosti ter doktorantka

"V današnjem svetu, ki je preplavljen z informacijami, je še posebej pomembno, da do njih znamo pristopati s kritično distanco. To nam lahko omogoča le temeljno znanje. Sam delujem na področju turizma, kjer skozi organizacijo kulturnozgodovinskih potovanj ta temeljna znanja prenašam na naše potnike. Prav povezovanje umetnostnozgodovinskih in socioloških znanj, pridobljenih na oddelkih za umetnostno zgodovino in sociologijo kulture na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, mi omogoča, da se v obiskanih deželah lažje približamo bistvu tamkajšnjega izročila in kulturne dediščine. Dokaz, da so te vsebine v današnjem svetu še kako smiselne, so naši potniki, ki se vsako leto vračajo k nam."

Damjan Sova, diplomant umetnostne zgodovine in sociologije kulture, potovalna agencija Ars longa

"Kot konservatorju mi poglobljen študij zgodovine umetnosti pomeni temelj, obvladovanje umetnostnozgodovinskih metod pa izhodišče za nadaljnje delo. Konservator pač mora dodobra razumeti sam spomenik, njegova sporočila in družbeni pomen, da lahko deluje v spomeniškovarstveni stroki. Za to si boljšo popotnico, kot je študij na ljubljanskem umetnostnozgodovinskem oddelku, težko zamislim. Poleg temeljnih pregledov kanona sem pridobil širše humanistično znanje, tudi z možnostjo poslušanja širokega nabora tem iz sestrskih disciplin."

Matevž Remškar, diplomant umetnostne zgodovine in etnologije in kulturne antropologije, doktorski študent, konservator na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije

"Na oddelku za umetnostno zgodovino sem, vključno s podiplomskim programom, študirala 11 let. Dinamična predavanja in osebna posvetovanja s profesorji so mi v tem času pomagali izoblikovati ne le trdno podlago osnovnega znanja na mednarodnem nivoju, temveč tudi možnost lastne presoje o umetnostnih delih in zgodovini, kar vse lahko dnevno koristim v svojem poklicu."

dr. Daša Pahor, diplomantka umetnostne zgodovine in doktorantka, Antiquariat Daša Pahor, München

Staff