Oddelek za umetnostno zgodovino

O oddelku za umetnostno zgodovino

Ljubljanski Oddelek za umetnostno zgodovino je najstarejša akademska umetnostnozgodovinska institucija na območju današnje Slovenije.

O oddelku

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki govori o spomenikih likovne umetnosti, o tem, s kakšnimi zunanjimi oblikami so bili izraženi, s kakšnimi vsebinami so bili zaznamovani in v kakšnem okolju so nastali. Ker je umetnostna zgodovina v svojem bistvu zgodovina idej, ki so dobile likovno podobo, se umetnostna zgodovina tesno povezuje z drugimi humanističnimi vedami, zlasti z zgodovino, arheologijo, filozofijo, literarno zgodovino, sociologijo.

Katedre s člani

Katedra za slovensko umetnost in umetnost drugih južnoslovanskih narodov

ddr. Janez Höfler, akad. zasl. profesor v p.
dr. Matej Klemenčič, redni profesor, predstojnik katedre
dr. Samo Štefanac, redni profesor v p.
dr. Beti Žerovc, izredna profesorica
dr. Gašper Cerkovnik, docent
dr. Renata Novak Klemenčič, docentka
dr. Martina Malešič, asistentka

Katedra za občo umetnost

dr. Tine (Martin) Germ, redni profesor, predstojnik katedre
ddr. Nataša Golob, zaslužna profesorica v p.
dr. Nataša Kavčič, docentka
dr. Stanko Kokole, docent
dr. Rebeka Vidrih, docentka

Katedra za muzeologijo in konservatorstvo

dr. Katja Mahnič, docentka, predstojnica katedre
Miladi Makuc Semion, izredna profesorica (ALUO)
mag. Tamara Trček Pečak, izredna profesorica (ALUO)

Raziskovalci

dr. Ines Babnik
dr. Anabelle Križnar
dr. Katra Meke
Sara Turk (mlada raziskovalka)
dr. Asta Vrečko
Miha Valant (mladi raziskovalec)
dr. Alenka Vodnik
izr. prof. dr. Enrico Lucchese

Staff