Contact

+386 1 2411 213
martin.germ@ff.uni-lj.si

Office hours

Thursdays from 9 a.m. to 10 a.m. You should announce your arrival beforehand via e-mail.

Cabinet

333

Department of Art History

Prof. Dr. Martin Germ

 

Tine (Martin) Germ, rojen 30. marca 1967 v Mariboru, je študiral umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1993, magistriral leta 1995 in doktoriral leta 1997. Postdoktorsko študijsko izpopolnjevanje je nadaljeval na Dunaju (Österreichische Akademie der Wissenschaften), v Münchnu (Zentralinstitut für Kunstgeschichte) in v Londonu (Architectural Association School of Arhitecture). Od leta 1995 je zaposlen na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava evropsko umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka ter ikonografijo in ikonologijo. Aktivno sodeluje v razvoju umetnostnozgodovinske stroke, delovanju oddelka za Umetnostno zgodovino, Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani.

Raziskovalno področje:

• ikonologija
• evropska umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka
Ožje področje raziskav so predvsem humanistične teme v umetnosti poznega srednjega in zgodnjega novega veka, vpliv renesančnega neoplatonizma na likovno umetnost, ikonografija krščanskega naravoslovja (zlasti ikonografija živali), renesančna in baročna emblematika ter v povezavi s tem ikonografske prvine v grafiki in knjižni ilustraciji.
 

Pomembnejše objave:

Samostojne knjižne objave:
• Nikolaj Kuzanski in renesančna umetnost: Ikonološke študije, Ljubljana, Tretji dan, 1999, 151 str.
• Ikonološke študije, (Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, 1), Ljubljana, KUD Logos, 2002, 250 str.
• Simbolika cvetja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2002, 119 str. (tudi v hrvaškem prevodu: Simbolika cvjeća, Zagreb, Mozaik knjiga, 2002
• Simbolika števil, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2003, 111 str. (tudi v hrvaškem prevodu: Simbolika brojeva, Zagreb, Mozaik knjiga, 2004
• Simbolika živali, Ljubljana, Založba Modrijan, 2006, 240 str.
• Podoba in pomen v likovni umetnosti. Osnove ikonografije, Maribor, Založba Pivec, 2006, 115 str.
• Smrt kraljuje povsod in bela Smrt triumfira: Valvasorjevo Prizorišče človeške smrti v evropskem kontekstu, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 176 str.
 

Univerzitetni učbeniki:
• Uvod v ikonografijo, Ljubljana, Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, 2008, 177 str.
• Evropska umetnost poznega srednjega veka: Gotska arhitektura in kiparstvo, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 289 str.
• Evropska umetnost poznega srednjega veka: Gotsko slikarstvo, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 227 str.
• Staronizozemsko slikarstvo: Od Jana van Eycka do Hieronymusa Boscha, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, 186 str.
• Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse : Arhitektura in kiparstvo. Nova dopolnjena izdaja, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, 251 str.
 

Znanstveni članki:
• Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella in Florence, and Nicolaus Cusanus, Uměni /Art (Praga) 1, XLIX/2001, str. 11-18
• Les onze anges du Diptyque Wilton et le symbolisme médiéval des nombres, Revue de l'Art (Paris), 140/2003-2, str. 13-17
• Dubrovniški Veliki vodnjak in vprašanje njegove prvotne podobe, Acta historiae artis Slovenica, 9/2004, str. 21-30
• Leonardo´s Vitruvian Man, Renaissance Humanism, and Nicholas of Cusa. Umění/Art (Praga), 2, LV/2007, str. 102-107
• Christology of Nicholas of Cusa and Christological Iconography in Self-portraits of Albrecht Dürer. IKON Journal of Iconographic Studies, 1/2008, str. 179-198
• Dalí's Metamorphosis of Narcissus: a break with the classical tradition or Ovid's story retold in an ingenious way? La Metamorfosis de Narciso de Dalí : una ruptura con la tradición clásica o una reinterpretación ingeniosa del relato de Ovidio. Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, 43/2012, str. 133-144
• Archetypa studiaque von Jacob Hoefnagel: Vorlage für Tier- und Pflanzenabbildungen in den dekorativen Bordüren von Valvasors Theatrum mortis humanae tripartitum, Barockberichte, 63/2015, str. 7-16,
• A curious collection of curious deaths in Theatrum mortis humanae tripartitum by Johann Weichard Valvasor: context, sources, invention. Ars, 48/2015, 1, str. 49-63,
• Theatrum mortis humanae tripartitum (1682) de Johann Weichard Valvasor: un livre d'emblèmes?, Stephanos, 1, 9/2015, str. 88-109
• Aesop’s Fables in Disguise: a Creative Interpretation of Gheeraerts’s Illustrations for De warachtighe fabulen der dieren in Two Early Publications by Johann Weichard Valvasor, Etudes Epistémè, 2017 Paris
 

Celotna bibliografija SICRIS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20170416112257-17839.html

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

09. 11. - 11. 11. 2023
Department of Archaeology, Faculty of Arts

26th Neolithic Seminar 'Eurasian Neolithics: How Cultures and Societies Evolve and Why It Matters'

27. 02. 2023
Faculty of Arts

Online presentation of University of Ljubljana for prospective international students

13. 10. 2022
Administrative Office for Doctoral Study, Faculty of Arts

EUTOPIA Citizen Science Clinics

15. 09. 2022
Administrative Office for Undergraduate Study Programme, Faculty of Arts

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

22. 02. 2022
Faculty of Arts

Online sessions for prospective international students, 22 February 2022 at 1.15 pm (CET)