Oddelek za umetnostno zgodovino

Informacije za bodoče študente

Umetnostna zgodovina proučuje zgodovino različnih področij likovne umetnosti vseh obdobij. Je historična veda, ki zahteva dobro poznavanje časa, v katerem so likovna dela nastala, njihovo natančno likovno in vsebinsko analizo in poznavanje zgodovine raziskav.

Poznavanje zgodovine likovne umetnosti omogoča boljše razumevanje preteklosti.

Likovna kritika sodobnih umetnostnih praks omogoča boljše razumevanje današnje družbe.

Študij umetnostne zgodovine daje široko humanistično izobrazbo in prispeva h kritičnemu opazovanju in mišljenju, kar omogoča nadaljnji študij na različnih področjih in zaposlitev v najrazličnejših poklicih.

Umetnostna zgodovina v okviru interpretacije preteklih in sedanjih umetnostnih del zahteva tudi ustvarjalnost.

Diplomant je usposobljen za opravljanje nekaterih specifičnih nalog v muzejih, galerijah in podobnih kulturnih ustanovah ter zavodih za varstvo kulturne dediščine ter za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov. Diplomanti se zaposlujejo tudi v turizmu, v protokolu in v kulturnih in umetniških uredništvih različnih medijev in založb.

Za vse srednješolce in gimnazijce, ki razmišljajo o vpisu na študij umetnostne zgodovine na našem oddelku, organiziramo dan odprtih vrat.

Dan odprtih vrat poteka v prostorih oddelka (3. nadstropje levo, predavalnica 343) in v okolici Filozofske fakultete. V okviru pripravljenega programa udeležencem predstavimo študij in življenje na oddelku (predavanja, seminarsko delo, terenski ogled, možnost vključevanja v študentske projekte) na voljo pa smo jim tudi z odgovori na morebitna vprašanja

V okviru organiziranih informativnih dni vsako leto pripravimo tudi tri informativne predstavitve, kjer gimnazijci in srednješolci, ki razmišljate o študiju umetnostne zgodovine, dobite najpomembnejše podatke o študijskih programih, študiju in zaposlitvenih možnostih.

Sodelavke in sodelavci oddelka