Kontakt

+386 1 2411 214
Marjana.DolsinaDelac@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Zimski semester: ponedeljek med 9:40 in 10:25 po predhodnem dogovoru.
Letni semester: četrtek med 9:00 in 10:30 po predhodnem dogovoru.

V individualnem dogovoru s posamezniki pa tudi ob drugih ustreznih terminih.


Kabinet

334

Oddelek za umetnostno zgodovino

asist. dr. Marjana Dolšina Delač

Marjana Dolšina Delač (1984) je leta 2010 na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani zaključila enopredmetni študij z diplomskim delom Od miniaturnega odraslega do otroka: upodobitve otrok v srednjeveški upodabljajoči umetnosti s posebnim ozirom na ozemlje današnje Slovenije in sosednje pokrajine pod mentorstvom zasl. prof. ddr. Nataše Golob. Leta 2020 je na istem oddelku pod mentorstvom zasl. prof. ddr. Nataše Golob doktorirala z disertacijo Umetnostnozgodovinski diskurz v procesih formalnega izobraževanja v Sloveniji. Med letoma 2008 in 2023 je poučevala umetnostno zgodovino in likovno umetnost v različnih srednješolskih programih. Sodelovala je v aktualnih razvojnih pedagoških projektih in pridobila naziv učitelj-svetovalec. Od leta 2010 je članica Predmetne razvojne skupine za umetnostno zgodovino na Zavodu RS za šolstvo. Od leta 2016 je na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL habilitirana kot asistentka za področje didaktike umetnostne zgodovine. Trenutno izvaja predmete Didaktika umetnostne zgodovine I in II ter Pedagoška praksa umetnostne zgodovine, katerih nosilec je prof. dr. Tine Germ, pa tudi Proseminar iz obče umetnostne zgodovine I in II, katerih nosilka je doc. dr. Rebeka Vidrih.

Uporabnost metode LTD na vajah iz didaktike umetnostne zgodovine. Sodobna pedagogika, 2019, 70, [št.] 2, str. 86–100.

Vzklitje slovenskega umetnostnozgodovinskega izrazja: terminološka podoba Flisovih Stavbinskih slogov. Jezik in slovstvo, 2015, 60, [št.] 2, str. 51–64.

Educational role of art history as a school subject area in programmes of formal education in Slovenia: the aspect of vzgoja, according to general European guidelines. Journal of Education, Culture and Society, 1_2015, str. 227–241. DOI: 10.15503/jecs20151.227.241

The Slovenian art history textbook in comparison to Polish textbooks: authorship and content, didactic structure and publishing circumstances. Journal of Education, Culture and Society, 1_2014, str. 285−298. DOI: 10.15503/jecs20141-285-298

Art history and its dialogue with the wider public: promotion and rising the awareness of cultural heritage. Journal of Education, Culture and Society, 1_2013, str. 221−227. DOI: 10.15503/jecs20131-221-227

Sveti in posvetni: podobe družine v navezavi na sakralne motive poznosrednjeveške pobožnosti. Ars & Humanitas, 2012, 6, [št.] 2, str. 125–139.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

07. 05. 2024
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Jezikoslovni dan: 2. študentska konferenca Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje

08. 03. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predstavitev knjige Ženske, nacionalizem in družbene mreže v Habsburški monarhiji, 1848–1918

08. 03. 2024
Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Simpozij raziskovalnega programa Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

07. 03. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: Dekle prepolovljeno z rapalsko mejo

07. 03. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Otvoritveni dogodek Dnevov enakosti spolov FF 2024