Proseminar iz obče umetnostne zgodovine E

Proseminar iz obče umetnostne zgodovine E

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Dolšina Delač Marjana, doc. dr. Vidrih Rebeka

Vaje so osnovane na spomenikih slikarstva in umetne obrti. Vsebina proseminarja se iz leta v leto spreminja, tako da si sledijo različna obdobja evropske umetnostne zgodovine. Proseminar iz obče umetnostne zgodovine I se smiselno povezuje s predavanji iz Uvoda v občo umetnostno zgodovino, osredotoči pa se na spomenike slikarstva in umetne obrti.

Izbiro strokovne literature pogojuje tema proseminarske naloge.
The choice of the professional literature depends on the topic of the seminar paper.