Studijski programi prve stopnje

Oddelek za umetnostno zgodovino

Univerzitetni študijski program prve stopnje Umetnostna zgodovina

Vsebine

Oddelek za umetnostno zgodovino na prvi stopnji izvaja univerzitetni študijski program UMETNOSTNA ZGODOVINA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • UMETNOSTNA ZGODOVINA, Umetnostna zgodovina – enopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. To jim omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Pri študiju je poseben poudarek tudi na poznavanju spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Študijski program usposablja predvsem za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu.

  • UMETNOSTNA ZGODOVINA, Umetnostna zgodovina – dvopredmetna smer

Diplomanti in diplomantke študijskega programa pridobijo znanje, ki po mednarodnih standardih velja kot temeljno znanje s področja umetnostne zgodovine. Za razliko od enopredmetne smeri je znanje manj poglobljeno, saj si študenti oziroma študentka v času študija izbere le polovico predmetov. Tudi to pa v omejenem obsegu še vedno omogoča prepoznavanje in kritično vrednotenje umetnostnih spomenikov ter njihovo umestitev v ustrezno časovno in prostorsko območje, gledano s širšim evropskim horizontom. Študenti in študentke se lahko pri izbiri predmetov osredotočijo tudi na poznavanje spomenikov v Sloveniji in z njo umetnostno povezanih sosednjih dežel. Študijski program usposablja predvsem za delo v ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, razvijanjem, propagiranjem, raziskovanjem, varovanjem umetnostnih in drugih, zlasti likovnih spomenikov ter za delo v turizmu.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Umetnostna zgodovina - enopredmetna smer
Latinski jezik I 0 0 45 0 4 zimski
Latinski jezik II 0 0 45 0 4 letni
Proseminar iz obče umetnostne zgodovine E 0 0 30 0 3 zimski
Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine E 0 0 30 0 3 letni
Slovenska umetnost novega veka I 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost srednjega veka I 60 0 0 0 5 zimski
Terenske vaje I 0 0 30 0 3 zimski
Terenske vaje II 0 0 30 0 3 letni
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 letni
Uvod v ikonografijo 60 0 0 0 5 letni
Uvod v občo umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 zimski
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna smer
Uvod v ikonografijo 60 0 0 0 5 letni
Uvod v občo umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 20
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Slovenska umetnost novega veka I 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost novega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska umetnost srednjega veka I 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska umetnost srednjega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost starega veka II 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Umetnostna zgodovina - enopredmetna smer
Latinski jezik III 0 0 45 0 4 zimski
Latinski jezik IV 0 0 45 0 4 letni
Proseminar iz ikonografije 0 0 30 0 3 zimski
Proseminar iz slovenske umetnosti 0 0 30 0 3 letni
Slovenska umetnost novega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska umetnost srednjega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Terenske vaje III 0 0 30 0 3 zimski
Terenske vaje IV 0 0 30 0 3 letni
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka II 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 letni
Uvod v slovensko umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna smer
Proseminar iz obče umetnostne zgodovine D 0 0 30 0 3 zimski
Proseminar iz slovenske umetnostne zgodovine D 0 0 30 0 3 letni
Terenske vaje I 0 0 30 0 3 zimski
Terenske vaje II 0 0 30 0 3 letni
Uvod v slovensko umetnostno zgodovino 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grška zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Nemščina 1 0 0 60 0 5 celoletni
Obča zgodovina srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Pomožne zgodovinske vede 45 0 15 0 5 zimski
Rimska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
Sodobna slovenska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Teorija zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Uvod v študij zgodovine 40 20 0 0 5 zimski
Zgodovina institucij 55 0 5 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Slovenska umetnost novega veka I 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost novega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska umetnost srednjega veka I 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska umetnost srednjega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost starega veka II 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Umetnostna zgodovina - enopredmetna smer
Fotografija in mediji sodobne umetnosti 60 0 0 0 5 zimski
Konservatorstvo 30 30 0 0 5 letni
Muzeologija 30 30 0 0 5 zimski
Umetnostne tehnike in restavratorstvo 30 0 0 0 3 letni
Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti 30 30 0 0 5 letni
Zaključna seminarska naloga 0 0 0 20 7 letni
Zgodovina estetike 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 10
Zunanji izbirni predmeti 15
Umetnostna zgodovina - dvopredmetna smer
Umetnostni sistem in razstavljanje sodobne umetnosti 30 30 0 0 5 letni
Zaključna seminarska naloga 0 0 0 20 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 10
Strokovni izbirni predmeti 3 10
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Grška zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Nemščina 1 0 0 60 0 5 celoletni
Obča zgodovina srednjega veka 60 0 0 0 5 letni
Pomožne zgodovinske vede 45 0 15 0 5 zimski
Rimska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska zgodovina 19. stoletja 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v srednjem veku 60 0 0 0 5 letni
Slovenska zgodovina v zgodnjem novem veku 60 0 0 0 5 letni
Sodobna slovenska zgodovina 60 0 0 0 5 zimski
Teorija zgodovine 60 0 0 0 5 zimski
Uvod v študij zgodovine 40 20 0 0 5 zimski
Zgodovina institucij 55 0 5 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Fotografija in mediji sodobne umetnosti 60 0 0 0 5 zimski
Konservatorstvo 30 30 0 0 5 letni
Muzeologija 30 30 0 0 5 zimski
Zgodovina estetike 60 0 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Slovenska umetnost novega veka I 60 0 0 0 5 letni
Slovenska umetnost novega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska umetnost srednjega veka I 60 0 0 0 5 zimski
Slovenska umetnost srednjega veka II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost poznega srednjega in zgodnjega novega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 zimski
Umetnost starega veka I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost starega veka II 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi I 60 0 0 0 5 letni
Umetnost zgodnjega in visokega srednjega veka v Zahodni Evropi II 60 0 0 0 5 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka