Teorija zgodovine

Teorija zgodovine

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Verginella Marta

Vsebina

Predmet obravnava najpomembnejše utemeljitve konceptualne zgodovine, problematizira epistemološka vprašanja, ki zadevajo pisanje zgodovine in zgodovinarjevo preučevanje preteklosti. Študente in študentke seznanja z zgodovino zgodovinopisja in refleksijo o nepristranskosti zgodovinarja, zgodovinski resnici, verodostojnosti rekonstrukcije dogodenega, pomenu naracije, časovni členitvi (zgodovinski čas, zgodovina dolgega trajanja, dogodek in struktura) in vlogi interdisciplinarnosti v posameznih zgodovinopisnih poljih (socialna, historično antropološka, demografska zgodovina).
Študent oziroma študentka se seznani s sodobnimi zgodovinopisnimi usmeritvami in z najbolj aktualnimi zgodovinopisnimi razpravami o zgodovinopisni rabi pisnih in ustnih pričevanj (regresivna metoda, indiciarna metoda, oral history, raba fotografije kot zgodovinopisnega vira), o pisanju nacionalne in etnocentrične zgodovine. Poseben poudarek je posvečen tudi razpravam o javni rabi zgodovine, odnosu med spominom in zgodovino, razmerju med individualnim in kolektivnim spominom, med zgodovino in spominom.