Oddelek za umetnostno zgodovino

Dogodki in publikacije na oddelku za umetnostno zgodovino

Publikacije

Izsledke raziskav sodelavci oddelka objavljamo v številnih slovenskih in mednarodnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih publikacijah, na oddelku je tudi sedež uredništva znanstvene revije Zbornik za umetnostno zgodovino, ki ga Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo izdaja od leta 1921, v okviru Znanstvene založbe filozofske fakultete pa izdajamo tudi knjige v zbirki Historia Artis in Arhitekturna zgodovina ter učbenike in druge publikacije.

  • Arhitekturna zgodovina 1 (edd. Renata Novak Klemenčič, Martina Malešič, Matej Klemenčič), Ljubljana 2008
  • Arhitekturna zgodovina 2 (edd. Renata Novak Klemenčič, Martina Malešič), Ljubljana 2014
  • Arhitekturna zgodovina 3. Arhitektura in politika (ed. Renata Novak Klemenčič), Ljubljana 2016

 

Znanstvena srečanja

Arhitekturna zgodovina so redna znanstvena srečanja, ki jih organiziramo od leta 2007, praviloma v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine:

  • Arhitekturna zgodovina, 30. 11.–1. 12. 2007
  • Arhitekti, naročniki in družba, 27. - 28. 11. 2009
  • Med starim in novim, 24. - 26. 11. 2011
  • Arhitektura in politika, 28. - 29. 11. 2014
  • Mesto v srednjem in zgodnjem novem veku, 24. - 25. 11. 2017

Na oddelku sami in v sodelovanju z drugimi institucijami (predvsem SUZD in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo) organiziramo predavanja gostujočih predavateljev iz Slovenije in tujine.

 

Mednarodna konferenca za doktorske študente

Poteka od leta 2014 in je organizirana v sodelovanju z nekaterimi drugimi univerzami iz regije in širše. Več informacij na spletni strani konference.

 

Razstave, organizirane na oddelku

Sodelavke in sodelavci oddelka