Oddelek za umetnostno zgodovino

Napotki za sedanje študente

V pomoč pri načrtovanju in organizaciji študija smo vam pripravili nekaj internih navodil, vezanih na posamezne predmete, in oddelčnih pravilnikov. Z nadaljnjimi informacijami vam bodo lahko pomagali oddelčna tajnica in strokovni sodelavci v študentskih referatih za vse stopnje študija.

Na oddelku smo pripravili navodila za pisanje vseh proseminarskih nalog. Navodila so usklajena s Tehničnimi priporočili za izdelavo diplomskega dela, ki so del Pravilnika o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje.

Navodila

Prijavljanje in odjavljanje na izpite

Da bi se izognili neljubim zapletom pri prijavljanju in odjavljanju na izpite, smo pripravili oddelčna navodila za postopanje pri prijavi k izpitu in odjavi od izpita ter za primer, ko se pri tem pojavijo težave v VISu.

Navodila za prijavo in odjavo na izpit
Navodila za postopanje v primeru težav pri prijavi in odjavi na izpit

 

Zaključevanje prvostopenjskega in drugostopenjskega študija

V skladu z obema fakultetnima pravilnikoma o zaključku študija smo na oddelku sprejeli oddelčna pravilnika.

Oddelčni Pravilnik o zaključevanju prvostopenjskega študija
Oddelčni Pravilnik o zaključevanju drugostopenjskega študija

Vnaprejšnje obiskovanje organiziranih oblik študijskega procesa

Ponovno vpisani študentje in študentje brez statusa lahko zaprosijo za izjemno dovoljenje za obiskovanje organiziranih oblik študija in opravljanje študijskih obveznosti za predmete višjega letnika.

Oddelčna Navodila za oddajanje prošenj za obiskovanje organiziranih oblik študija in opravljanje študijskih obveznosti za višji letnik
Oddelčna navodila v zvezi z opravljanjem terenskih vaj za študente, ki ponavljajo letnik ali pavzirajo

 

Sodelavke in sodelavci oddelka