Uvod v slovensko umetnostno zgodovino

Uvod v slovensko umetnostno zgodovino

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Klemenčič Matej

Vsebina

Zgodovina umetnostne zgodovine na Slovenskem od začetkov do časa po drugi svetovni vojni ter njenih institucij (društvenih, spomeniškovarstvenih, muzejskih, študijskih), s posebnim poudarkom na razvoju v obdobju baroka in v t. i. kritičnem obdobju od druge polovice 19. stoletja dalje, z obravnavo zgledov in spodbud ter posameznih za to zaslužnih osebnosti in njihovega dela; pojav in razvoj metodološke problematike, s poudarkom na izvirnih dosežkih (posebej France Stele); naloge in tipi umetnostnozgodovinskih publikacij, njihovi avtorji; razvoj raziskovanja posameznih zgodovinskih obdobij likovne umetnosti po zvrsteh do danes z osnovno bibliografijo.