Slovenska umetnost novega veka I

Slovenska umetnost novega veka I

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Klemenčič Matej

Predavanja zajemajo pregled zgodovine umetnosti zgodnjega novega veka na slovenskem ozemlju in v bližnjih z njim povezanih središčih. Glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo in slikarstvo, vključeni so tudi nekateri ključni primerki umetne obrti) so predstavljene v širšem kulturnozgodovinskem kontekstu, poudarjeni so posamezni problemi ikonografije (reformacija, protireformacija, vpliv posameznih cerkvenih redov, žanri, Iconologia Cesarja Ripe, emblemi ipd.), naročništva, migracij umetnikov in njihovih del, importi ipd.

Natančnejša literatura je posredovana sproti pri predavanjih, tu so navedena le najpomembnejša pregledna dela / Basic bibliography:
- Umetnost 17. stoletja na Slovenskem I, katalog razstave Narodna galerija Ljubljana 1968, Ljubljana 1968.
- ANA LAVRIČ, Vloga ljubljanskega škofa Tomaža Hrena v slovenski likovni umetnosti, Ljubljana (Slovenska akademija znanosti in umetnosti) 1988 (dva dela)
- ANEZ GREGOR DOLNIČAR, Zgodovina ljubljanske stolne cerkve (ur. Ana Lavrič), Ljubljana (Založba ZRC) 2003.

Arhitektura
- NACE ŠUMI, Ljubljanska baročna arhitektura, Ljubljana (Slovenska matica) 1961.
- NACE ŠUMI, Arhitektura šestnajstega stoletja na Slovenskem, Ljubljana (Slovenska matica) 1966.
- NACE ŠUMI, Arhitektura sedemnajstega stoletja na Slovenskem, Ljubljana (Slovenska matica) 1969.
- NACE ŠUMI, IGOR SAPAČ, Arhitektura 18. stoletja na Slovenskem. Obdobje zrelega baroka, katalog razstave Arhitekturni muzej Ljubljana, Ljubljana 2007.

Kiparstvo
- EMILIJAN CEVC, Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom, Ljubljana (Slovenska matica) 1981.
- SERGEJ VRIŠER, Baročno kiparstvo, Ljubljana 1967 (zbirka Ars Sloveniae).
- MATEJ KLEMENČIČ, Francesco Robba in beneško baročno kiparstvo v Ljubljani, Ljubljana (Rokus) 1998.

Slikarstvo
- Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem (ur. Barbara Murovec, Matej Klemenčič, Mateja Breščak), Ljubljana (ZRC SAZU) 2005