Predstavitev referata dr. Žige Zwittra na simpoziju Gozd in človek

Foto: Sergej Škofljanec

Foto: Sergej Škofljanec

Na znanstvenem simpoziju Gozd in človek, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino, je dr. Žiga Zwitter v soavtorstvu z dr. Majo Andrič (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU) 16. marca 2022 predstavil interdisciplinaren, zgodovinopisno-palinološki referat z naslovom Gospodarska zgodovina gozdov na Solčavskem in v okolici v luči pelodnega zapisa in pisnih virov ter njeni vplivi na vrstno sestavo gozdov: 12.–18. stoletje.

Zadnje novice
26. 08. 2022

Reception for International Students at the Faculty of Arts and at the University of Ljubljana (two separate events)

04. 03. 2022

Support and assistance by the University of Ljubljana

02. 09. 2021

Welcome Day - Exchange Students ONLY