Predstavitev izsledkov nacionalne evalvacijske študije Evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1242. sestanek, ki bo v ponedeljek, 25. marca 2024, ob 18. uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Na temo Predstavitev izsledkov nacionalne evalvacijske študije Evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika bosta predavali doc. dr. Ina Ferbežar in dr. Mihaela Knez (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani). 

Na tokratnem lingvističnem krožku bo predstavljenih nekaj ključnih rezultatov nacionalne evalvacijske študije z naslovom Evalvacija modelov učenja in poučevanja slovenščine kot drugega jezika, ki so jo sodelavci Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik izvajali v letih 2018–2021. Cilji raziskave so bili usmerjeni v preučevanje in evalvacijo organizacije izvajanja pomoči pri učenju slovenščine, ki jo v slovenskih osnovnih in srednjih šolah izvajajo za učence in dijake priseljence, učence Rome in učence materne govorce slovenščine, ki so se v Slovenijo preselili iz tujine. Eden od ciljev raziskave pa je bil tudi ugotoviti, kako dobro učenci priseljenci prve, druge in tretje generacije ter učenci Romi razumejo zapisana besedila.

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon