Znanstvenoraziskovalni inštitut

Pregled stanja evropskega raziskovalnega prostora za leto 2023 (ang. ERA Scoreboard 2023)

Evropska komisija je 18. marca 2024 objavila pregled stanja evropskega raziskovalnega prostora (ERP) za leto 2023. To poročilo vsebuje oceno napredka na ravni EU pri doseganju prednostnih nalog ERP (kot so opredeljene v Paktu za raziskave in inovacije) v različnih časovnih obdobjih (od leta 2010, od leta 2015 in v zadnjih treh letih). Preglednico dopolnjuje preglednica ERP (poročilo 2023), ki vsebuje podrobnejše spremljanje napredka pri doseganju ciljev ERP na nacionalni ravni.

Rezultati pregleda stanja ERA 2023 kažejo, da je prišlo do znatnih pozitivnih sprememb pri naslednjih prednostnih nalogah: naložbe v raziskave in razvoj, enakost spolov, globalno udejstvovanje, sinergije s sektorskimi in industrijskimi politikami ter usklajevanje naložb v raziskave in inovacije.

Počasnejše (čeprav pozitivne) spremembe so bile ugotovljene pri naslednjih prednostnih nalogah: kariera in mobilnost raziskovalcev, vrednotenje znanja ter aktivno vključevanje državljanov in družbe v raziskave in inovacije.

Pri naslednjih prednostnih nalogah je bilo zabeleženih malo ali nič pozitivnih sprememb: znanstveno vodstvo, ukrepi ERP, ki temeljijo na izzivih, sinergije z izobraževanjem in evropskim programom znanj in spretnosti, več naložb in reform v državah in regijah s slabšo uspešnostjo R&I ter podpora pri določanju prednostnih nalog in zagotavljanju dolgoročnih naložb v R&I in reform politik.

Notices

Department of English

INTERNATIONAL STUDENT WELCOME DAY

Department of English

INTERNATIONAL STUDENT WELCOME DAY

Administrative Office, International Office, Faculty of Arts

International student welcome day

Administrative Office, International Office, Faculty of Arts

International student welcome day

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn