Znanstvenoraziskovalni inštitut

Tenerifska deklaracija o trajnosti raziskovalnih infrastruktur

Več držav članic EU in Evropska komisija so 26. septembra 2023 med dogodkom španskega predsedstva EU na Tenerifih podpisale deklaracijo o »globalni razsežnosti in trajnosti raziskovalnih infrastruktur«. Namen t. i. Tenerifske deklaracije je poiskati rešitve za izzive, s katerimi se soočajo raziskovalne infrastrukture (RI), vključno s financiranjem in oskrbo ter globalnim sodelovanjem.

Deklaracija poziva k nacionalnim in evropskim ukrepom ter ustreznemu financiranju za nadaljnjo podporo dolgoročni vzdržnosti RI, vključno s pregledom mehanizmov za spodbujanje sinergij dejavnosti in preučevanjem novih modelov upravljanja.

Drugo področje, na katerega se deklaracija osredotoča, je spodbujanje poklicnega razvoja in spretnosti, da bi zagotovili, da bodo RI lahko imele ustrezno osebje, tudi glede na izzive digitalnega prehoda.

Poziva tudi k pospeševanju vključevanja politik in praks odprte znanosti, pripravi ocene okoljskih izzivov in krepitvi odpornosti RI.

V zvezi z vlogo, ki jo imajo RI na globalni ravni, je treba okrepiti mednarodno sodelovanje in hkrati zaščititi ključna evropska načela in vrednote, na primer akademsko svobodo in raziskovalno integriteto. Spodbujanje mednarodnega sodelovanja bi lahko pripeljalo do »globalnih RI«.

Nazadnje deklaracija poziva k spodbujanju vloge regionalnih inovacij pri pospeševanju znanstvene diplomacije.

Notices

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Nike Kocijančič Pokorn

Department of Philosophy

Change of Office Hours Ela Taniguchi

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

International Office, Faculty of Arts

The International Office will be closed

Department of English

Change of Office Hours Mojca Belak