Znanstvenoraziskovalni inštitut

Tenerifska deklaracija o trajnosti raziskovalnih infrastruktur

Več držav članic EU in Evropska komisija so 26. septembra 2023 med dogodkom španskega predsedstva EU na Tenerifih podpisale deklaracijo o »globalni razsežnosti in trajnosti raziskovalnih infrastruktur«. Namen t. i. Tenerifske deklaracije je poiskati rešitve za izzive, s katerimi se soočajo raziskovalne infrastrukture (RI), vključno s financiranjem in oskrbo ter globalnim sodelovanjem.

Deklaracija poziva k nacionalnim in evropskim ukrepom ter ustreznemu financiranju za nadaljnjo podporo dolgoročni vzdržnosti RI, vključno s pregledom mehanizmov za spodbujanje sinergij dejavnosti in preučevanjem novih modelov upravljanja.

Drugo področje, na katerega se deklaracija osredotoča, je spodbujanje poklicnega razvoja in spretnosti, da bi zagotovili, da bodo RI lahko imele ustrezno osebje, tudi glede na izzive digitalnega prehoda.

Poziva tudi k pospeševanju vključevanja politik in praks odprte znanosti, pripravi ocene okoljskih izzivov in krepitvi odpornosti RI.

V zvezi z vlogo, ki jo imajo RI na globalni ravni, je treba okrepiti mednarodno sodelovanje in hkrati zaščititi ključna evropska načela in vrednote, na primer akademsko svobodo in raziskovalno integriteto. Spodbujanje mednarodnega sodelovanja bi lahko pripeljalo do »globalnih RI«.

Nazadnje deklaracija poziva k spodbujanju vloge regionalnih inovacij pri pospeševanju znanstvene diplomacije.

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčna strokovno svetovalna služba, 1. 3. 2024

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Urnik knjižnice/ tajništva oddelka med 4. 3. in 8. 3. 2024 bo naslednji: 

Osrednja humanistična knjižnica

Skupaj s pomladjo se prebuja ekosistem odprte znanosti