Arheološka metodologija 1

Arheološka metodologija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Leskovar Tamara, doc. dr. Vinazza Manca, izr. prof. dr. Gaspari Andrej, prof. dr. Novaković Predrag

a) Spoznavanje in neposredno soočanje z različnimi vrstami in oblikami arheološkega zapisa in način pridobivanja primarnih arheoloških podatkov. Vrednotenje obstoječih arheoloških in drugih podatkov, prostorskih
lastnosti arheološkega zapisa in možnosti za pridobivanje novih,
b) seminarsko delo: spoznavanje tehnik terenskega zajemanja podatkov, izbira ustreznih terenskih metod in tehnik, organizacija terenskega dela, povezave z drugimi vedami, dokumentiranje arheološkega terenskega zapisa v analogni in digitalni obliki,
c) laboratorijsko delo s predmeti, dokumentiranja in primarne obdelave najdb in podatkov o najdbah v terenskem delu in v muzejskem kontekstu, postopki hranjenja in varovanja muzejskega gradiva,
d) praktično delo na terenu in v laboratoriju: priprava in izvedba izbranih nedestruktivnih terenskih postopkov, učenje osnovnih postopkov obdelave arheoloških najdb.

GREENE, K. 1998. Archaeology an introduction : the history, principles and methods of modern archaeology (London : B. T. Batsford). 208 str.
RENFREW,C., BAHN, P.,2004. Archaeology: theories, methods, and practice (London : Thames and Hudson). 656 str.
SCOLLAR, I.,TABBAGH, A., HESSE, A., HERZOG, I. 1990. Archaeological Prospecting and Remote Sensing in Archaeology,
(Cambridge: Cambridge University Press). 674 str.
ORTON, C., NEWMAN, G. 2000 Sampling in archaeology (London; Cambridge University Press). 261 str.
SOUTH, S. 1977 Method and Theory in Historical Archeology (Orlando : Academic Press). 345 str.
CRONYN J.M., The Elements of Archaeological Conservation. London 1990. 1-326 str.
WATKINSON D., NEAL W., First aid for finds. London 1981, 1-89.
HOLM S.A , Factsd & Artefacts: How to Document a Museum Collection, Cambridge 1998 (Second Edition),1-40.
NOVAKOVIC, P., Osvajanje prostora. 2003, poglavje VI (Nova orodja: Sistematicni terenski pregled in nastanek regionalne arheologije), 135-155.