Avtomatizacija knjižnic

Avtomatizacija knjižnic

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Kuhar Maja, doc. dr. Pisanski Jan

• Pregled knjižničnih procesov in analiza potreb po avtomatizaciji.
• Standardi za bibliografske zapise: različni formati MARC, metapodatkovne sheme, XML.
• Standardi interoperabilnosti: Z39.50., OAI, SRU, OpenURL …
• Primeri programskih orodij: e.g. Koha, …
• COBISS (vsi moduli).
• Retrospektivna konverzija katalogov.

1. Cohn, JM et al : Planning for integrated systems and technologies : a how-to-do-it manual for librarians, 2nd ed., revised and adapted by David Salter. - London : Facet, 2002.
2. Lucy A. Tedd: An Introduction to computer-based library systems, 3 rd ed., John Willey and sons, 1993.
3. Intner, SS et al.: Metadata and its impact on libraries. Westport (Conn.); London : Libraries, Unlimited, 2006.
4. King, BE; Reinold, K.: Finding the concept, not just the word. Oxford . Chandos, 2008.
5. Aktualni članki.