Predstavitev knjige Plotin, Zbrani spisi III

Pri Slovenski matici od leta 2016 izhajajo Zbrani spisi velikega poznoantičnega misleca Plotina, začetnika novoplatonizma. Nekaj manj kot desetletje trajajoči prevajalski projekt je ob uredniški pomoči prof. dr. Marka Uršiča izpeljala doc. dr. Sonja Weiss.

Na letošnjem knjižnem sejmu bo predstavljen tretji in zadnji zvezek, ki je tudi najobširnejši. Prevajalka dr. Sonja Weiss bo v pogovoru razmišljala o pomenu zapisovanja filozofskih naukov v antičnih šolah in na praktičnih primerih predstavila izzive prevajanja antičnih filozofskih besedil in posebej Plotina. Dogodek bo moderirala dr. Ignacija Fridl Jarc.

Pogovor bo potekal v soboto, 26. 11. 2022, ob 11.00 na pisateljskem odru.

Vljudno vabljeni!

Plotin sodi med najvidnejše mislece pozne antike. V slovenščini je poleg prevodov posameznih traktatov prevajalcev l. 2016 izšel prvi, l. 2018 drugi in zdaj tretji del vseh njegovih spisov, zbranih po kronološkem zaporedju njihovega nastanka. Integralni prevod Zbranih spisov I – III je opremljen s strokovnim komentarjem, uvodnimi besedami k posameznim traktatom in v zadnjem zvezku s spremno študijo prevajalke doc. dr. Sonja Weiss ter s spremnima besedama urednika prof. dr. Marka Uršiča v prvih dveh zvezkih. Delo Zbrani spisi III vsebuje skoraj polovico opusa, v katerem Plotin s svojo obravnavo temeljnih metafizičnih in etičnih vprašanj premika meje antične filozofije, zlasti platonizma, iz katerega se tako rodi novoplatonizem. Njegova razmišljanja o zlu, svobodi, sreči, (samo)spoznanju, ljubezni in najvišjem Dobrem so zaznamovala srednjeveško, renesančno in moderno filozofijo ter ostajajo aktualna še danes.

 

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan