Slovenske količinske zgradbe: sopostavitev z drugimi zahodnimi južnoslovanskimi jeziki

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1234. sestanek, ki bo v ponedeljek, 20. novembra 2023, ob 18. uri (predavalnica 325). Na temo Slovenske količinske zgradbe: sopostavitev z drugimi zahodnimi južnoslovanskimi jeziki bosta predavala izr. prof. dr. Mladen Uhlik in prof. dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Kratek povzetek:

Predstavitev se osredinja na količinske zveze z glavnimi števniki. Znotraj te problematike lahko obravnavamo dve skupini zgradb: z malimi števniki (od 1 do 4) in s števniki od 5 naprej. Sopostavitvena obravnava temelji na primerjavi slovenščine s štokavščino, izbranim srednječakavskim in kajkavskim govorom. Kontrastiva omogoča izpostavitev razločevalnih skladenjskih posebnosti na besednozvezni in predikacijski ravnini.

 

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan