09. 02. 2023 | 10:00, 2-Rim.
Oddelek za zgodovino

Družbene in ekonomske spremembe v stari Ljubljani ob koncu 19. stoletja in v obdobju med obema vojnama

Arne Jakob Zakrajšek, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

14. 02. 2023 | 11:30, 115
Oddelek za zgodovino

Kult osebnosti v osnovnošolskih berilih dvajsetega stoletja na Slovenskem

Anton Arko, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: prof. dr. Božo Repe

14. 02. 2023 | 14:40, 115
Oddelek za zgodovino

Povojne spremembe meje v zaledju Milj: Medijske podobe, pričevanja in arhivi

Blaž Ermenc, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Peter Mikša, doc. dr. Blaž Torkar

15. 02. 2023 | 09:30, 102
Oddelek za zgodovino

Variola in vakcinacija v slovenskem prostoru v 19. stoletju

Jaroš Krivec, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik, v.zn.sod.dr. Katarina Keber

15. 02. 2023 | 14:00, 102
Oddelek za zgodovino

Zgodovina vere Bahá’í na izbranih področjih jugovzhodne Evrope (1844–2000)

Aleksandra Zibelnik Badii, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: doc. dr. Ana Cergol Paradiž

02. 03. 2023 | 11:20, 115
Oddelek za zgodovino

Frankovsko dojemanje prostora med severnim Jadranom, Vzhodnimi Alpami in zahodno Panonijo v 9. stoletju

Saša Skok, doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina (4 letni)

Mentor: prof. dr. Peter Štih