Grščina I

Grščina I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Inkret Andreja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Začetni tečaj stare grščine. Osnove stare grščine (pisava, izgovorjava): osnove oblikoslovja; temeljno besedišče starogrškega jezika; enostavnejše in pogostejše skladenjske strukture; stavčna analiza enostavnejših besedil; prevajanje krajših in prirejenih besedil.

1. obvezna:
- Mihevc Gabrovec, E.: Gršcina. Teksti in vaje za pouk gršcine. Ljubljana 20045, 133. str.
- Babic, M.: Grška slovnica. Ljubljana 20002, 286 str.
ali
- Keller, A., in Russell, S.: Learn to Read Greek 1. Texbook. New Haven: Yale University Press, 2012. 384 str.
- Keller, A., in Russell, S.: Learn to Read Greek 1. Workbook. New Haven: Yale University Press, 2012. 632 str.
2. priporocena:
- Bornemann, E.-Risch, E.: Griechische Grammatik, Frankfurt a. M. 1978, 359 str.
- Bradac, F.: Grška vadnica. Ljubljana 1968, 171 str.
- Dukat, Z.: Gramatika grckoga jezika. Zagreb 1990, 403 str.
- Dokler, A.: Grško-slovenski slovar. Ljubljana 1915 (Ponatis 1999), 848 str.
- Liddell, H. G. in R. Scott (ur.): Greek-English Lexicon: with a revised supplement. Oxford 1996, 2042 str.
- Coderch, J.: Classical Greek: A New Grammar (Greek grammar taught and explained, with examples). St Andrews 2012 (350 strani).