Informacijski viri na internetu

Informacijski viri na internetu

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: asist. Kuhar Maja, doc. dr. Pisanski Jan

• Pred-spletna informacijska orodja.
• Spletna informacijska orodja.
• Zvrsti informacijskih virov na Internetu.
• Spletne zbirke.
• Avtomatski postopki gradnje zbirk in žetev spletnih strani.
• Spletni portali.
• Spletni iskalniki in metaiskalniki.
• Večjezičnost Interneta in medjezično iskanje.
• Omrežno sodelovanje, skupinska gradnja spletnih informacijskih virov.
• Odprti dostop.
• Splet kot podatkovna zbirka – Semantični splet.

•Aktualni članki iz strokovne periodike / Current articles from scientific journals.
•Spremljanje spletnih virov, kot npr. / Following the web sources, like D-Lib (http://www.dlib.org/); Ariadne (http://www.ariadne.ac.uk/)...
•Witten IH, Bainbridge D. How to Build a Digital Library. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
•Tomsho G, Tittel E, Johnson D. Guide to Networking Essentials, 5th ed. Boston: Thomson, 2007.
•Governor J, Hinchcliffe D, Nickull D. Web 2.0 Architectures. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2009.
•Hock R. Extereme Searcher's Internet Handbook. Medford, NJ : CyberAge Books, 2013.