Ameriški kulturni modul

Ameriški kulturni modul

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:60

Ure vaj:60

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Burazer Lara, prof. dr. Čerče Danica, prof. dr. Krevel Mojca

Vsebina

Predmet sestavljajo trije sklopi:
• Predavanja Postmoderna ameriška književnost
• Seminarji Ameriška poezija 19. in 20. stoletja
• Vaje Ameriška družba in kultura

Postmoderna ameriška književnost
• Seznanjanje z različnimi metodološkimi pristopi obravnave književnih del, zlasti z duhovnozgodovinsko metodologijo določanja značilnosti posameznih literarnih obdobij in menjave zgodovinskih epoh.
• Pregled sodobne filozofske in sociološke misli o t.i. postmoderni dobi (s poudarkom na teoretski misli Lyotarda, Baudrillarda, Jamesona)
• Spoznavanje, analiza in klasifikacija literarnih del, napisanih po II. svet. vojni, s stališča pridobljenih teoretičnih izhodišč. V tem sklopu se študentje seznanijo z izbranimi predstavniki bitniške generacije, ameriške metafikcije, literarnega kiberpanka, literarnega avant-popa, generacije X, hipertekstne književnosti itd.
• Kritični pregled obstoječih klasifikacij, tipologij in obravnav postmoderne književnosti

Ameriška poezija 19. in 20. stoletja
Seminarsko delo je razdeljeno na osem vsebinskih sklopov: Konstituiranje ameriške poezije 19. stoletja v razmerju do poezije 20. stoletja (W. Whitman, E. Dickinson, E. A. Poe); ameriški modernizem (E. Pound, T. S. Eliot, W. Stevens); tradicionalizem v ameriški poeziji 20. stoletja (R. Frost, E. A. Robinson); afriško ameriško poezijo (L. Hughes, C. Cullen, G. Brooks, L. Clifton); ameriško eksperimentalno in idiosinkraticno poezijo (e. e. cummings); bitniško gibanje (A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, G. Corso, G. Snyder); konfesionalno poezijo (S. Plath, R. Lowell) in sodobno ameriško poezijo (J. Ashberry, M. Strand). Na temelju poglobljenega in kritičnega branja izbranih besedil študenti obravnavajo bistvene značilnosti posameznih vsebinskih sklopov ter vzpostavljajo povezave med indivudualnimipoetikami ter ugotavljajo njihovo umeščenost v širši nacionalni kulturni in umetnostni kontekst.

Ameriška družba in kultura
Spoznavanje ameriške kulture: geografija, zgodovina (kolonializem, neodvisnost ZDA, preseljevanje v ZDA), družba (temeljne vrednote ameriške družbe, religija, etnična raznolikost, politična ureditev, šolski sistem, gospodarstvo), kultura (film, glasba, televizija), šport.