Diskurzna intonacija

Diskurzna intonacija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stopar Andrej, prof. dr. Komar Smiljana

Spoznavanja intonacijskih prvin in njihovih komunikacijskih vrednosti v govoru.

Spoznavanja teorije Davida Brazila o komunikacijski vrednosti angleške intonacije.

Praktično preverjanje teorije na različnih vrstah govornih situacij (branje pripravljenega besedila, različne vrste radijskega oziroma televizijskega poročanja, telefonski pogovori, javno nastopanje in sproščena vsakodnevna konverzacija).

Razvijanje interpretativnega branja ob upoštevanju teoretičnih spoznanj o komunikativni vrednosti intonacije v angleščini in slovenščini.

• Bradford, Barbara. 1999. Intonation in Context: intonation practice for upper-intermediate and advanced learners of English.Student's book. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID – 13719650
• Brazil, D. 1999. Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 13705570
• Brazil, D. 1997. The Communicative Value of Intonation of English. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 6707298
• Wells, John C. 2006. English Intonation: An Introduction. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 33036386
• Wichmann, Anne. 2000. Intonation in Text and Discourse: Beginnings, Middles and Ends. London: Longman. COBISS.SI-ID – 19489634