Epigrafika - izbrana poglavja

Epigrafika - izbrana poglavja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, doc. dr. Visočnik Julijana

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem.

Začetki in zgodovina vede. Sistemizacija, institucije in delovna orodja vede. Sistem okrajšav na rimskih napisih, transkribcijski
znaki pri objavah napisov, korpusi. Jeziki antičnega sveta. Pisave. Paleografija. Onomastika – rimska in etnična imena.
Imenske formule (državljanska, pregrinska, osvobojenska, suženjska). Prozopografija. Senatorske in viteške kariere (cursus
honorum) v civilni in vojaški sferi. Cesarska nomenklatura. Organizacija rimske vojske, upravni aparat rimskih provinc, municipalna uprava, organizacija carinske službe. Posamezne kategorije napisov: posvetilni, častni, nagrobni, gradbeni napisi, miljniki, vojaške diplome, napisi na uporabnih predmetih - instrumentum. Datiranje in komentiranje napisov.

1. Antike Inschriften aus Jugoslavien (AIJ), Heft 1, Noricum und Pannonia Superior, bearbeitet von V. Hoffiller und B. Saria, Zagreb 1938. 279 str.
2. C. BRUUN, J. EDMONDSON (ur.), The Oxford handbook of Roman epigraphy. New York 2015. 888 str.
3. J.-M. LASSERE, Manuel d'épigraphie romaine, vol. 1-2, Antiquité syntheses No. 8, Picard éditeur, Paris 2005. 1167 str.
4. M. LOVENJAK, Neviodunum. ILSl 1, Situla 38 Ljubljana 1998. 405 str.
5. R. MATIJAŠIĆ, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002. 225 str.
6. P. STICOTTI, Tergeste. Inscriptiones Italiae, reg. X, vol. X, fasc. IV, Roma 1951. 152 str.
7. J. ŠAŠEL, Opera selecta, Situla 30, Ljubljana 1992. Str. 227- 360.
8. M. ŠAŠEL KOS, The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia / Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije, Situla 35, Ljubljana 1997. 541 str.
9. J. VISOČNIK, The Roman inscriptions from Celeia and its ager. Ljubljana, Celje 2017. 503 str.

Večino literature predstavljajo katalogi antičnih napisov (primarni viri), ki jih študentje konzultirajo po navodilih predavatelja. / Most of the literature is represented by catalogues of ancient sources (primary sources) to be consulted in accordance with the lecturer's instructions.