Filozofija kognitivne znanosti

Filozofija kognitivne znanosti

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Olga

Vsebina

Slušatelji spoznajo interdisciplinarno področje kognitivnih znanosti, ki kot osrednje discipline vključuje psihologijo, računalništvo (umetna inteligenca), nevroznanost, lingvistiko in filozofijo. Seznanijo se z različnimi metodami in pristopi raziskovanja kognitivnih procesov in analizirajo temeljne teoretske pojme.
Slušatelji spoznajo različne pristope v kognitivni znanosti: klasičen simbolni pristop, konekcionizem in modeliranje z nevronskimi mrežami, utelešena kognicija in raziskovanje umetnega življenja in robotov.
Obravnavana so še vprašanja odnosa med znanstvenimi disciplinami in teorijami (npr. vprašanje avtonomije in redukcije) ter epistemološka vprašanja, odnos med prvoosebnim in tretjeosebnim spoznavanjem in pristopom k raziskovanju.
Pri seminarskem delu je poudarek na raziskovanju posameznih področij (kognitivnih teorij jezikoslovja, umetne inteligence, nevrofilozofije (npr. svobodna volja) in nevrotike, filozofskih in etičnih implikacij sodobnih kognitivnih tehnologij).