Historična antropologija

Historična antropologija

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cergol Paradiž Ana, prof. dr. Verginella Marta

Vsebina

V ospredju bo obravnava nekaterih temeljnih vprašanj materialne in biološke ter socialne in kulturne antropologije (s poudarkom na času od 18. do 20. stoletja), kot so:
- Stanovanjska ter oblačilna kultura.
- Zgodovina prehranjevanja in prehranjevalnih sistemov.
- Proces higienizacije mestnih aglomeracij ter podeželja.
- Zgodovina telesne higiene in zgodovina vonjev.
- Zgodovina načinov bivanja in družine.
- Znotrajdružinska razmerja.
- Položaj žensk (mater) in otrok v družini in družbi.
- Zgodovina zakonske zveze.
- Nezakonski otroci.
- Odnos do spolnosti in različnih spolnih praks.
- Proces civiliziranja.

Vse fenomene bomo obravnavali v luči socialne neenakosti.
Konkretna vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.