Italijanski jezik 2

Italijanski jezik 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Utrjevanje in poglabljanje usvojenega znanja in spoznavanje značilnih struktur, pri čemer je poudarjen kontrastivni element; sistematično širjenje strokovne terminologije; usvojitev slovnice drugega dela predvidenega programa, to je glavnih gramatikalnih vsebin italijanskega jezika; razvoj ustnega in pisnega izražanja ter razvoj sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja izvirnih etnoloških in antropoloških tekstov s poudarkom na tematskih sklopih: a) Stereotipi in nacionalni značaj Italijanov; b) Tradicionalne šege v Italiji; c) Preseljevanje in (ne)toleranca; d) Mejna območja; e) Mafija; f.) Urbana in kulturna antropologija.

Obvezna/Obligatory:
1. Nuovo Contatto A2 (M. Piantoni, R. Bozzone Costa, C. Ghezzi)
2. Italijanščina za etnologe in kulturne antropologe II (učbenik), Brecelj Kaja K., Filozofska fakulteta 2018.
3. Skripta (strokovna besedila (izbor, priredba in vaje: nosilka predmeta)).

Priporočljiva:
1. Grammatica pratica della lingua italiana, S. Nocchi, ALMA Edizioni; 2. Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi, M. Mezzadri, Guarra Edizioni

Gradiva (Vis, e-učilnica…):
http://venus.unive.it/italslab/quattropassi/gram.htm
http://www.ks-wiedikon.ch/fachk/it/esercizi_it.html
http://webs.racocatala.cat/llengua/it/
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di-italiano.htm
http://web.uvic.ca/hispanital/italian/italian100/vocab/index.htm
http://lab.chass.utoronto.ca/italian/verbi/livello1.html
http://lab.chass.utoronto.ca/italian/verbi/livello2.html