Italijanski jezik 2

Italijanski jezik 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Brecelj Kaja Katarina

Vsebina

Utrjevanje in poglabljanje usvojenega znanja in spoznavanje značilnih struktur, pri čemer je poudarjen kontrastivni element; sistematično širjenje strokovne terminologije; usvojitev slovnice drugega dela predvidenega programa, to je glavnih gramatikalnih vsebin italijanskega jezika; razvoj ustnega in pisnega izražanja ter razvoj sposobnosti bralnega in slušnega razumevanja izvirnih etnoloških in antropoloških tekstov s poudarkom na tematskih sklopih: a) Stereotipi in nacionalni značaj Italijanov; b) Tradicionalne šege v Italiji; c) Preseljevanje in (ne)toleranca; d) Mejna območja; e) Mafija; f.) Urbana in kulturna antropologija.