Izbrana poglavja iz pozne antike

Izbrana poglavja iz pozne antike

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan

Vsebina

(A) Splošne teme: obdobje cesarja Dioklecijana in sovladarjev; Konstantin Veliki in njegova dinastija; Teodozij in njegovi nasledniki do propada Zahodnega rimskega cesarstva; nastanek »barbarskih« državnih tvorb, zgodnji Bizanc do okrog leta 600; etnogeneza germanskih in nomadskih ljudstev od 4. do 6. stoletja in njihovo soočenje z rimskim cesarstvom.
(B) Izbrane teme: (a) Zahodni Balkan in Srednje Podonavje kot predmet sporov med Zahodnim in Vzhodnim rimskim cesarstvom; (b) Razvoj civilne in vojaške uprave; (c) Demografski razvoj: izgube prebivalstva rimskih provinc; (č) Oblikovanje germanskih plemenskih zvez in njihova navzočnost v tem prostoru (Zahodni in Vzhodni Goti; druge germanske skupine v 5. stoletju (Svebi, Alamani, Rugijci, Skiri, Gepidi); Langobardi in Bavarci v 6. stoletju in razvoj do prihoda Avarov in Slovanov; propad antičnih struktur in njegove oblike z vprašanjem kontinuitete.