Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina

Vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.