Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina so različna vprašanja iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega, kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.