Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v zgodnjem novem veku

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zwitter Žiga, izr. prof. dr. Jerše Sašo

Vsebina

Izbrana poglavja se spreminjajo, njihova vsebina je odvisna od raziskovalnega dela predavatelja in zanimanja študentov.