Izbrane teme iz sodobne slovenske zgodovine

Izbrane teme iz sodobne slovenske zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repe Božo

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina so različne teme iz sodobne zgodovine. To so teme političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja slovenske zgodovine od leta 1918 dalje.

Literatura se določi za vsako leto posebej.
Poleg splošne literature tudi strokovna literatura, ki obravnava problematiko izbranih tem.

- P. Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, Ljubljana 2006, 630 str.
- B. Repe: Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije, Ljubljana 2002, 459 str.
- J. Pirjevec: Jugoslavija 1918-1992. Nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 462 str.
- J. Vodušek-Starič, Prevzem oblasti, Ljubljana 1992, 454 str.