Izbrane teme iz sodobne zgodovine JV Evrope

Izbrane teme iz sodobne zgodovine JV Evrope

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina so različne teme iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega, kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.