Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija

Južnoslovanske družbe in kulture 3: Bolgarija

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Yankova Veneta

Bolgarska družba in kultura: stereotipi in predsodki; življenje mladih; odnos med domovino in tujino; pregled nekaterih pojavov v umetnosti; pregled tipičnih sporazumevalnih vzorcev.

Ivanova, N., Maltarić, B., 2012: Poglavja iz zgodovinskega in kulturnega razvoja Bolgarije. Veliko Trnovo: Faber. COBISS.SI-ID 49097570
Dimitrov, L., 2008-2009: Antologija bolgarske književnosti. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za slavistiko. COBISS.SI-ID 239334400
Hadžijski, I., 2002. Bit i duševnost na našija narod. Sofija: Iztok-Zapad. Ali druge izdaje. COBISS.SI-ID - 37936387

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.