Kognitivno jezikoslovje

Kognitivno jezikoslovje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lipovšek Frančiška

Vsebina

Uvod v kognitivno jezikoslovje s poudarkom na naslednjih temah:
1. Razmerje med jezikom, zaznavanjem in spoznavanjem. Primerjava z drugimi teoretičnimi okvirji.
2. Kategorizacija in teorija prototipov
3. Konceptualni okviri in domene
4. Konceptualna metafora in metonimija
5. Konceptualno prekrivanje
6. Kognitivne operacije in interpretacije (npr. "figure/ground", perspektiva, miselno približevanje/oddaljevanje, fiktivno gibanje, objektivnost/subjektivnost).
7. Ikoničnost
8. Sidranje in referenca
9. Prostorska razmerja, razmerje med lociranim in orientacijsko točko, sheme.
10. Kognitivni pristop k obravnavi slovničnih kategorij in struktur (npr. določnost in raba člena, števnost, glagolski vid, svojilne zgradbe, raba predlogov).