Latinščina za franciste A2

Latinščina za franciste A2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Latinska morfologija: štiri konjugacije (indikativi časov prezentove osnove), 1., 2. deklinacija (samostalniki in pridevniki), 4. in 5. deklinacija, nekateri vprašalni zaimki, osebni in svojilni zaimki, nekateri vezniki (vzročni, pogojni…) in predlogi (tudi kot predpone).
Latinska sintaksa: izražanje zapovedi, neodvisni vprašalni stavki; odvisniki (delno): vzročni, pogojni.
Prevajanje: branje in prevajanje izvirnih citatov in lažjih kratkih besedil (predvsem na podlagi tistega latinskega besedišča, na katerem temelji francoska leksika).
Rimska civilizacija in kultura: osnovni pregled zgodovinskih in geografskih okvirov ter družbenega, kulturnega ter civilizacijskega okolja v antiki (s poudarkom na geografskem prostoru današnje Francije).